十二生肖吊坠

十二生肖吊坠

* i?areti gerekli alanlar? g?sterir

十二生肖吊坠

* i?areti gerekli alanlar? g?sterir

十二生肖吊坠

?

Ultrares -series -small

Planar UltraRes Serisi

The Planar? UltraRes? Serisi do?al 4K ve üst kalite i?erik i?in s?n?f?ndaki en iyi g?rüntü ve renk kalitesini sunan, Ultra HD ??zünürlü?e (3840 x 2160) sahip 75", 86" ve 98" büyüklüklerinde profesyonel LCD ekranlar grubudur. ?Planar UltraRes Serisi ekranlar ola?anüstü 4K netli?i ile üstün performans sunar ve ortak ?al??ma toplant? alanlar?ndan yüksek etkili say?sal g?sterim uygulamalar?na kadar farkl? uygulamalar i?in ideal i?lem gücü sa?lar.

Planar UltraRes Serisi hakk?nda ilave bilgi (?ngilizce)

?

QE Series

Planar QE Series

Planar QE Serisi Ultra HD ??zünürlükteki (3840-2160) ürün yelpazesi 75’’, 86’’ ve 98’’ diagonal ?l?ülerinde se?enekler sunmakta olup ?tasar?m , da??t?m ve ultra – yüksek ??zünürlükteki g?rüntülerin tek bir ekranda g?rüntülenebildi?i efektif ve ekonomik bir ??züm sunar. ???erdi?in entegre Media Player , dokunmatik olabilme ?zelli?i ve 4K g?rüntülerini 60 Hz’de g?rüntüleyebilme ?zelli?i sayesinde Planar QE Serisi ürünler gerek ?digital signage , gerekse toplant? odalar? i?in ideal ??züm sunmaktad?r.?

Planar QE Serisi ek bilgi i?in ?(ingilizce)

EPSeries -transparent -small

Planar EP Serisi

Planar? EP Serisi s?n?f?ndaki en iyi güvenilirli?e ve ?arp?c? g?rüntü kalitesine sahip Ultra HD ??zünürlüklü (3840 x 2160) profesyonel LCD ekran grubudur. ?50", 58" ve 65" ?l?ülerde sunulan ekranlar say?sal g?sterim, kurumsal ortamlar ve kontrol odas? ortamlar? i?in gerekli standart ticari nitelikli ?zellikler ile birlikte sunulur. ?Ayn? zamanda, dokunmatik ?zellikli sürümlerle Planar EP Serisi sürükleyici 4K deneyimine etkile?im katar.

Planar EP Serisi hakk?nda ilave bilgi (?ngilizce)

Sat??

Telefon Numaras?:

?

Destek

Telefon Numaras?:

Showrooms

Planar ve Leyard ?rünleri Sergi Salonlar?s